Νέος Εχθρός της Βερικοκιάς

Home » Άρθρα » Νέος Εχθρός της Βερικοκιάς

Ξενιστές
Το Ribes rubrum (φραγκοστάφυλο) είναι ο χειμερινός (πρωτεύων) ξενιστής ενώ το Leonurus cardiaca και το Stachys palustris αναφέρονται ως θερινοί ξενιστές.

Cryptomyzus ribis
Cryptomyzus ribis

Ζημιά και διάγνωση
Η αφίδα αυτή τρέφεται στην κάτω επιφάνεια  των αναπτυσσόμενων φύλλων και συνήθως προκαλεί μια παραμόρφωση ερυθρού χρώματος (προεξέχουσες πορφυροειδείς κυψέλες). Οι πληγείσες περιοχές των φύλλων συχνά αποχρωματίζονται, παίρνοντας ένα έντονο κόκκινο χρώμα ή ένα πιο ανοικτό πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα σε άλλα είδη Ribes . Η παραγωγή συνήθως δεν επηρεάζεται.

disease at appricot disease at appricot
Παραμορφωμένα φύλλα έντονου κόκκινου χρώματος

Βιολογικός κύκλος
Διαχειμάζει ως ωό στην βάση των οφθαλμών. Τα ωά εκκολάπτονται λίγο μετά το άνοιγμα των οφθαλμών και οι αφίδες τρέφονται για αρκετές εβδομάδες στα φυτά πριν την εμφάνιση  της πτερωτής μορφής που θα διασπαρεί στους θερινούς ξενιστές. Κάποιες αφίδες παραμένουν στον πρωτεύοντα ξενιστή, φραγκοστάφυλο (Ribes) όλο το χρόνο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταναστεύει στους θερινούς ξενιστές  όπου επιβιώνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πτερωτές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων σταδίων, παράγονται στο τέλος του καλοκαιριού και είναι αυτές που επιστρέφουν στους πρωτεύοντες ξενιστές όπου ωοτοκούν τα ωά που θα διαχειμάσουν.

Πρώτη αναφορά προσβολής βερυκοκκιάς από την αφίδα Cryptomyzus ribis
Στις 17 Απριλίου 2016, στην περιοχή Ζωγράφου Χαλκιδικής σε καλλιέργεια βερυκοκκιάς (ενός έτους) στο χωράφι βρέθηκαν κάποια φυτά με έναν ή δυο βλαστούς ανά φυτό με έντονα συμπτώματα προσβολής από την Cryptomyzus ribis μια αφίδα που προσβάλλει πρωτογενώς (διαχειμάζει) είδη φραγκοστάφυλου.

appricot disease Cryptomyzus ribis  

Κορυφαία παραμορφωμένη βλάστηση βερυκοκκιάς με έντονα παραμορφωμένα φύλλα όπου διακρίνονται
αφίδες άπτερης μορφής στην κάτω επιφάνεια του φύλλου και στον βλαστό.                     
Φωτο agroecosystem