Πυρηνόκαρπα

Home » Καλλιέργειες » Πυρηνόκαρπα

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση παγκοσμίως και την 3η θέση στην Ευρώπη στην παραγωγή ροδάκινου. Επίσης τα ροδάκινα καταλαμβάνουν στη χώρα μας το 61% της παραγωγής σε σχέση με τα άλλα φυλλοβόλα οπωροφόρα. Σημαντική είναι και η καλλιέργεια της βερικοκιάς που καταλαμβάνει το 5% της παραγωγής σε σχέση με τα άλλα φυλλοβόλα οπωροφόρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ BIOSHELL ΣΤΗΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

α/α

Χρόνος επέμβασης

βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών

Δόση εφαρμογής

1

Φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων

BIOSHELL ZFC

100g /10lt

2

Πριν το φούσκωμα των ματιών (Φεβρουάριος) και επανάληψη 14 ημέρες μετά

BIOSHELL ZFC

100g /10lt

3

Μέσα Μαρτίου με μέσα Απριλίου (2 ψεκασμοί με ψεκαστήρα πλάτης)

 BIOSHELL ZF1 + BIOSHELL ZFD

 100g+100g / 10lt

5

Έναρξη ανθοφορίας (20-30%)

BIOSHELL ZFC

100g /10lt

6

30-40% πτώση πετάλων

Νεοτοψίν 50 SC + BIOSHELL ZF1   

10cc/10lt + 40g/10lt

7

Πτώση πετάλων

BIOSHELL ZF1  + BIOSHELL ZFD

60g + 100g /10l

8

Πτώση του κάλυκα

BIOSHELL ZFS 

100γ /10lt

9

Αρχές Μαίου

Fenoxycarb  25 WP

15g/10lt

10

Μέχρι την συγκομιδή ανά 8-10 ημέρες

BIOSHELL ZF1 + BIOSHELL ZFD

50g + 50g / 10lt