Ροδιά

Η ροδιά έχει καλλιεργηθεί πολλά χρόνια σαν ένα αγαπημένο δέντρο της αυλής. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει πολύ δημοφιλής, επειδή θεωρείται ένα καρπός πολύ ωφέλιμος για την υγεία του ανθρώπου, και καλλιεργείται εντατικά σε εμπορικό επίπεδο και στη χώρα μας. 

 

ΡΟΔΙΑ

Εποχή ή βλαστικό στάδιο

Ορυκτό ή μίγμα – τρόπος εφαρμογής

Δόσεις

Αιτιολογία στόχος

 

Χειμώνας

Ψεκασμός: BIOSHELL ZFC   

 10 κιλά στον τόνο

 Καλύτερη ποιότητα

Έναρξη άνθησης

Ψεκασμός φυλλώματος

BIOSHELL ZF1  + ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

 10 κιλά + 1lt/ στον τόνο

 Καλύτερη ποιότητα

Καρπόδεση

Ψεκασμός φυλλώματος

BIOSHELL ZFD  + ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

 10 κιλά + 2 λίτρα στον τόνο

Καλύτερη ποιότητα καρπού

Αύξηση καρπού

Ψεκασμός φυλλώματος

BIOSHELL ZFD  + ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

 10 κιλά + 1 λίτρο στον τόνο

 Καλύτερη ποιότητα καρπού

Έναρξη ωρίμανσης        

BIOSHELL ZFC  + ΒΙΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

 

 8 κιλά + 1 λίτρο στον τόνο

 Καλύτερη ποιότητα καρπού

Ωρίμανση

Ψεκασμός φυλλώματος

BBIOSHELL ZFD

 6 κιλά  στον τόνο

 Καλύτερη ποιότητα καρπού

Μετά την συγκομιδή     

Ψεκασμός φυλλώματος

BIOSHELL ZFC 

 10 κιλά στον τόνο

Καλύτερη ανάπτυξη των δένδρων
και καλύτερες προϋποθέσεις παραγωγής για την επόμενη χρονιά