Ρύζι

Suspendisse

Το ρύζι καταναλώνεται σε καθημερινή βάση σχεδόν από το μισό πληθυσμό της γης. Το ένα πέμπτο δε του πληθυσμού εξαρτά τη ζωή του από την καθημερινή κατανάλωση του ρυζιού. Επίσης, η ρυζοκαλλιέργεια είναι μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα καλλιέργεια στις Μεσογειακές χώρες, γι' αυτό και το 70% του παραγόμενου ρυζιού της Θεσσαλονίκης εξάγεται. Η καλλιέργεια του ρυζιού παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της συνεχούς κατάκλυσης με νερό, με αποτέλεσμα την έκπλυση απαραίτητων μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων από το περιβάλλον της ρίζας.

Η εφαρμογή των προϊόντων BIOSHELL με ψεκασμό φυλλώματος συμβάλλει στη βελτίωση της θρέψης των φυτών διαφυλλικά, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της άμυνάς τους για την αντιμετώπιση stress .

Εφαρμογή BIOSHELL ZF1 και BIOSHELL ZFC: Δύο εφαρμογές του 1kg ανά στρέμμα (κατά Μ.Ο.) πετυχαίνει καλύτερη ποιότητα καρπού και μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για την καλλιέργεια του ρυζιού μπορείτε να βρείτε εδώ.