Σπαράγγι

Home » Καλλιέργειες » Σπαράγγι
Suspendisse

Το σπαράγγι είναι ένα λαχανικό που εάν ευνοηθεί από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής μας και συγκομισθεί πρώιμα μπορεί να προσφέρει υψηλή πρόσοδο στον παραγωγό με την εξαγωγή του στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και ιδίως στη Γερμανία.  

Εφαρμογή BIOSHELL ZF1:

Τέσσερις εφαρμογές του 1kg ανά στρέμμα (κατά Μ.Ο.)  για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ομοίως εφαρμογή BIOSHELL ZFC (1kg ανά στρέμμα, κατά Μ.Ο.)  πετυχαίνει καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερες αποδόσεις.