Προϊόντα και Υπηρεσίες Βιολογικής Γεωργίας

Follow Us:

Προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας

BIOSHELL
Εισάγοντας καινοτόμες λύσεις (μεθόδους) και προϊόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των λιπασμάτων ή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι μέθοδοι εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες στη φυτική παραγωγή και αποτελούν εξέλιξη στη Γεωργία Ακριβείας.

Είναι εύκολα εφαρμόσιμες, λύνουν δύσκολα προβλήματα καταγραφών πεδίου, αποτελούν εύχρηστα διαχειριστικά εργαλεία και καταργούν κοπιώδεις πρακτικές αυξάνοντας παράλληλα την ακρίβεια στην καταγραφή.

Καινοτομία

Η ανάπτυξη και εμπορία καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων για γεωργικές εφαρμογές και η υλοποίηση και η αξιολόγηση νέων συνθέσεων

Νέες εφαρμογές

Η ανάπτυξη, επέκταση και αξιοποίηση των ήδη δημιουργηθέντων προϊόντων σε νέες εφαρμογές και χρήσεις

Επίλυση Προβλημάτων

Η συνέχιση της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας και γεωργικού πειραματισμού για την επίλυση νέων προβλημάτων στην γεωργία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας σε γεωργικές επιχειρήσεις, ομίλους, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και η σύναψη συμβάσεων έργου με οργανισμούς, φορείς, συνεταιρισμούς, εταιρείες, ιδιωτικές ή δημόσιες για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα γεωργίας, φυτοπροστασίας και περιβάλλοντος

Υπηρεσίες

BIOSHELL
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας απευθύνονται στον πρωτογενή κυρίως τομέα της γεωργικής παραγωγής: από τον αγρότη, τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς μέχρι τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γεωργικών προϊόντων.

Η οικολογική σειρά προϊόντων BIOSHELL έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μετά από μακροχρόνιο πειραματισμό στις συνθήκες της χώρας μας και στοχεύουν στην καλύτερη ανάπτυξη και μέσω φυσιολογικών διεργασιών στην ισχυροποίηση της φυσικής άμυνας των φυτών.

BIOSHELL

Τα προϊόντα BIOSHELL στη φυτοπροστασία:

 1. βοηθούν στη φυσιολογική ανάπτυξη (επαναφορά) των φυτών, όταν αυτά καταπονούνται από παθολογικά ή φυσιολογικά αίτια
 2. βελτιώνουν τη θρέψη των φυτών με διαφυλλικές εφαρμογές ή/και με ριζοπότισμα
 3. είναι χρήσιμα στη διαχείριση μυκητολογικών και βακτηριολογικών προβλημάτων
 4. μέσω της φυσιολογίας των φυτών δημιουργούν φυσικά εμπόδια στις εντομολογικές προσβολές
 5. ενεργοποιούν την άμυνα των φυτών έναντι εδαφογενών παθογόνων
 6. είναι εγκεκριμένα για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ

Τα προϊόντα BIOSHELL είναι ασφαλή για το περιβάλλον, τον άνθρωπο, τα ζώα. Επιτρέπουν τη μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιπλέον έχουν πολύ σημαντική  δράση στην ανάπτυξη των φυτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

100% Βιολογικά

Προϊόντα φυτοπροστασίας με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αυξημένη Απόδοση

Πιο αποδοτική καλλιέργεια μειώνοντας τις εισροές και αυξάνοντας τις αποδόσεις.

Διάθεση Πανελλαδικά

Τα νέα καινοτόμα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται χονδρικά και λιανικά, μέσω δικτύου αγοράς

Προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις φάσεις της καλλιέργειας

BIOSHELL

Θρέψη

βελτιώνουν τη θρέψη των φυτών με διαφυλλικές εφαρμογές ή/και με ριζοπότισμα

02

Φύτευση

βελτιώνουν το περιβάλλον του ριζικού συστήματος και ευνοούν την ανάπτυξη των ωφελίμων μικροοργανισμών του εδάφους και των συμβιωτικών μικροοργανισμών της ρίζας.

01

Διαχείριση

έγκαιρη επισήμανση των συμπτωμάτων του φυτού καθώς και των δέντρων που έχουν προσβληθεί χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα

03

Απόδοση Καλλιέργειας

Βοηθούν στην καλυτέρευση της ποιότητας των καρπών και αυξάνουν τις αποδόσεις στις καλλιέργειες.

04

Προστασία της Ελιάς

Τι είπαν για μας και τα προϊόντα BIOSHELL οι συνεργάτες μας.

BIOSHELL

BIOSHELL VERT

Tο δέντρο στη φωτογραφία είχε υποστεί αποπληξία, του αφαιρέθηκαν οι βασικοί κλάδοι και ριζοποτίστηκε με BIOSHELL VERT . Μετά την εφαρμογή του, το δέντρο έχει επανέλθει πλήρως.
Μπανάκης Δημήτριος Γεωπόνος - Ελαιοπαραγωγός

BIOSHELL VERT

Για τη Βερτισιλλίωση εφαρμόζω ειδικό πρόγραμμα διαχείρισής της, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ και τα αποτελέσματα είναι εμφανή.
Κουλούρης Κώστας Ελαιοπαραγωγός, Όλυνθος Χαλκιδικής

Οι δράσεις μας

στοχεύουν στην καλύτερη ανάπτυξη και μέσω φυσιολογικών διεργασιών στην ισχυροποίηση της φυσικής άμυνας των φυτών.

Έχετε απορίες;

Ερωτήσεις

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί και να σας προτείνουμε αξιόπιστες λύσεις.

Πώς προστατεύουμε την καλλιέργεια της ελιάς από την ασθένειας του βερτισιλλίου;

Εάν ελέγξουμε τις ανάγκες θρέψης του ελαιώνα με εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική, λιπάνουμε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, με λιπάσματα αζώτου που επιβραδύνουν την αποδέσμευσή του και μειώσουμε την κατεργασία εδάφους, έχουμε λιγότερες πιθανότητες προσβολής. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην διαχείριση των ζιζανίων, να αποφεύγουμε δηλαδή την χρήση του glyphosate, δεδομένου ότι παραμένει στο έδαφος ακόμη και μετά την διακοπή της χρήσης του, για τουλάχιστον 5 έτη.

Περισσότερα εδώ.

Η πρώτη ένωσή του, που εμφανίστηκε στην αγορά (1974 ) είχε την εμπορική ονομασία “Roundup” από την εταιρεία Monsanto. Το glyphosate είναι ένα ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται ευρέως. Η υψηλή διαλυτότητά του όμως στο νερό και η υψηλή κινητικότητά του, επιτρέπει την ταχεία έκπλυσή του στο έδαφος.  Στη συνέχεια αυτό μολύνει τα υπόγεια ύδατα και σωρεύεται στους φυτικούς ιστούς. Παρά την ευρεία εφαρμογή του, μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικά εφαρμοζόμενου προϊόντος εξυπηρετεί τον πραγματικό σκοπό της χρήσης του, δηλαδή την καταπολέμηση των ζιζανίων. Το υπόλοιπο διαχέεται στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών, τα χαμηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα, την επιδείνωση της γονιμότητας του εδάφους και τη συμβολή στη ρύπανση των υδάτων. Μια μελέτη αποκαλύπτει ότι το glyphosate μεταβάλλει την υφή του εδάφους και τη μικροβιακή ποικιλότητα μειώνοντας τον μικροβιακό πλούτο και αυξάνοντας τον πληθυσμό των φυτοπαθογόνων μυκήτων [1]. Επιπλέον, το ευρύ φάσμα δράσης του και η ανάπτυξη διαγονιδιακών καλλιεργειών (μεταλλαγμένων) ανθεκτικών σε αυτό (π.χ. βαμβάκι, ελαιοκράμβη, αραβόσιτος και σόγια) είναι οι κύριοι λόγοι για την υπερβολική χρήση αυτού του ζιζανιοκτόνου [2]. Η άγνοια σχετικά με τη χρήση αυτού του ζιζανιοκτόνου έχει οδηγήσει στη συσσώρευσή του τόσο στα χερσαία όσο και στα υδάτινα οικοσυστήματα [3]. Το glyphosate διαταράσσει έντονα τη βιολογία του εδάφους, καθώς είναι τοξικό για την ευεργετική μικροχλωρίδα και τους γαιοσκώληκες. Στη μεταβολική φυσιολογία των φυτών επηρεάζει επίσης την παραγωγή αυξίνης την μεταφορά του Σιδήρου την διαλυτοποίηση των φωσφορικών ενώσεων και την πρόσληψη Ψευδαργύρου και Μαγγανίου. Γενικά επηρεάζει αρνητικά την θρέψη των φυτών και τα κάνει πιο ευαίσθητα στις προσβολές από ασθένειες.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα προϊόντα BIOSHELL να ξεχωρίζουν είναι:

 • η αφυγραντική δράση και προσκολλητικότητα
 • τέλεια κατανομή
 • προστατεύουν από την UV ακτινοβολία
 • αυξάνουν την κινητικότητα των θρεπτικών
 • μοναδική ποιότητα και σταθερότητα στην δράση
 • Μοναδική κοκκομετρία 5-15μ
 • Δίνουν επί πλέον ενέργεια στο φυτό

Η ποσότητα του νερού και του σκευάσματος μπορεί να αυξηθεί σε πολύ μεγάλα δένδρα ή να μειωθεί σε πολύ μικρά.

Το ριζοπότισμα γίνεται στην προβολή της κόμης του δέντρου όχι κοντά στον κεντρικό κορμό, περιφερειακά σε ένα δακτύλιο εύρους 80-140 εκατοστών (με στόχο τον κύριο όγκο του ενεργού ριζικού συστήματος). Καλό είναι το διάλυμα να «πέφτει» με ποτιστήρι ώστε να απορροφάται ομοιόμορφα από το έδαφος, και το έδαφος να είναι υγρό (νοτισμένο) κατά την εφαρμογή.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ

 1. Συνιστάται έκτακτο ριζοπότισμα των νέων ασθενών δένδρων αμέσως μετά τον εντοπισμό τους και την αφαίρεση των ξηρών κλάδων τους.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑΤΑ

3 φορές τον χρόνο ριζοποτίζουμε τα ασθενή δένδρα με BIOSHELL VERT 500g/δέντρο ενώ τα γύρω από αυτά φαινομενικά υγιή δέντρα,  με το ίδιο μείγμα στην δόση 300g/δέντρο.

 • Το πρώτο ριζοπότισμα να γίνεται από τα τέλη του χειμώνα έως το τέλος Απριλίου με BIOSHELL VERT 500g /δέντρο.
 • Το δεύτερο τον Ιούνιο με BIOSHELL VERT 500g/δέντρο.
 • Το τρίτο από τα τέλη του καλοκαιριού έως το τέλος του Οκτωβρίου με BIOSHELL VERT 500g /δέντρο..
 1. Συνιστάται επίσης την περίοδο του φθινοπώρου έως τα μέσα της ανοίξεως η προσθήκη στα ασθενή δέντρα έως 5κιλά/δέντρο, φυσικού ζεολίθου και στα υγιή έως 3 κιλά/δέντρο.

Ο κύκλος των 3 ριζοποτισμάτων αποτελεί μια πλήρη διαχείριση της ασθένειας.