Προϊόντα και Υπηρεσίες Βιολογικής Γεωργίας

Follow Us:

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας απευθύνονται στον πρωτογενή  κυρίως τομέα της γεωργικής παραγωγής: από τον αγρότη, τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς μέχρι τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γεωργικών προϊόντων. Η εταιρεία ουσιαστικά δραστηριοποιείται στην αγορά των προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας των φυτών και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, εισάγοντας καινοτόμες λύσεις (μεθόδους) και προϊόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των λιπασμάτων ή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι μέθοδοι εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες στη φυτική παραγωγή και αποτελούν εξέλιξη στη Γεωργία Ακριβείας. Είναι εύκολα εφαρμόσιμες, λύνουν δύσκολα προβλήματα καταγραφών πεδίου, αποτελούν εύχρηστα διαχειριστικά εργαλεία και καταργούν κοπιώδεις πρακτικές αυξάνοντας παράλληλα την ακρίβεια στην καταγραφή.

Η εταιρεία ΑγροΟικοΣύστημα O.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013. Ιδρυτής είναι ο Δρ. Ζώης Ζαρταλούδης με μεγάλη εμπειρία στην εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα, με 20ετή προϋπηρεσία στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (από συστάσεώς του μέχρι της συγχώνευσής του με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Με προσωπική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικές καινοτόμες συνθέσεις με την επωνυμία «BIOSHELL», τις οποίες παράγει με προσωπική επίβλεψη και εμπορεύεται η εταιρεία ΑγροΟικοΣύστημα O.Ε. σήμερα. Τα νέα καινοτόμα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται χονδρικά και λιανικά, μέσω δικτύου αγοράς.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι:

  • Η ανάπτυξη και εμπορία καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων για γεωργικές εφαρμογές και η υλοποίηση και η αξιολόγηση νέων συνθέσεων
  • Η ανάπτυξη, επέκταση και αξιοποίηση των ήδη δημιουργηθέντων προϊόντων σε νέες εφαρμογές και χρήσεις
  • Η συνέχιση της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας και γεωργικού πειραματισμού για την επίλυση νέων προβλημάτων στην γεωργία
  • Η παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας σε γεωργικές επιχειρήσεις, ομίλους, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και η σύναψη συμβάσεων έργου με οργανισμούς, φορείς, συνεταιρισμούς, εταιρείες, ιδιωτικές ή δημόσιες για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα γεωργίας, φυτοπροστασίας και περιβάλλοντος
  • Οι μελέτες διάγνωσης, διαχείρισης και θεραπείας προβλημάτων της πρωτογενούς παραγωγής στην γεωργία
  • Οι μελέτες πεδίου για την πρόληψη ή αντιμετώπιση επιδημιών παλαιών ή νέων (εισαχθέντων) εχθρών των καλλιεργουμένων ή αγρίων ειδών φυτών

 

Έχουμε θέσει ως στόχο να παρέχουμε στον παραγωγό υπηρεσίες, συμβουλές και προϊόντα, τα οποία θα τον βοηθήσουν να καλλιεργεί πιο αποδοτικά, μειώνοντας τις εισροές του και αυξάνοντας τις αποδόσεις.